Lettertypes worden in groepen onderverdeeld.
Zo bestaan er geschreefde en schreefloze lettertypes.